Ödeme Satış Sözleşmesi | Bir Bardak Su

SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 

SATICI:

Unvanı:

BirBardakSu

Adres:

Karanfil Cad. OSB Baksav Sanayi Sitesi No:3 34520, Beylikdüzü, İstanbul

Telefon:

(0212) 422 20 60

E-posta:

info@birbardaksu.com

 

ALICI:

Adı Soyadı / Ünvanı:

Adresiniz:

Telefon:

 

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU 
SATICI' nın internet üzerinden ALICI'larına online olarak ürün satışı yaptığı, adresinde üyelik sistemi , elektronik ortamda alışveriş, ürün fiyatı bilgileri alma, elektronik posta, finansal işlemler için elektronik ortamda ödeme araçları ile ilgili ödeme koşulları, gizlilik, çalışma yöntemi, mücbir sebep, sözleşmenin devri, feshi, uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili kuralları ve SATICI ile ALICI' nın yükümlülüklerini belirler.

Ürün

Adet

Toplam Fiyat

                                    

   
 

Ara Toplam

 
 

Toplam Tutar

 


 

MADDE 3 - ÜYELİK SİSTEMİ 

a) ALICI Kodu: SATICI tarafından belirlenecektir. (Aynı ALICI kodu iki ayrı ALICI' ya verilemez) 

b) Yönetici Kullanıcı Adı : Üyelik esnasında ALICI tarafından kullanılan e-posta adresi kullanıcı adı olarak kabul edilir ve ALICI bu kullanıcı adını yazılı olarak bildirmedikçe değiştiremez. Tüm kullanımlarda ve işlemlerde bu kullanıcı adı ile işlem yapar. Birbardaksu.com ve bu alan adına ait bütün alt alan adlarında ör (demo.daynex.net) bu kullanıcı adı ile işlemlerini yapabilir. 

c) Birbardaksu.com 'e üye olmanız halinde üye kayıt formunu doldururken şahsınız ve firmanız hakkında doğru, kesin, güncel bilgiler vereceğinizi ve güncel tutacağınızı kabul etmiş olursunuz. Birbardaksu.com deki bilgilerinizin eksik/yanlış olduğunu tespit ederse SATICI kaydınızı silme yetkisine sahiptir. Eğer bir firmayı/kurumu temsilen üye oluyorsanız bu metin, temsil ettiğiniz firma/kurumu bağlamaktadır. 

d) Şifre: İlk kullanımda geçici şifre SATICI tarafından belirlenir ya da ALICI kendi şifresini kayıt esnasında belirler şifre SATICI tarafından belirlenmiş ise ilk kullanımda ALICI bu şifreyi mutlaka değiştirmesi gerekmektedir. Şifrenin değiştirilmesi, ve korunması ALICI' nın sorumluluğunda olup SATICI şifre kullanımından doğabilecek problemlerden kesinlikle sorumlu olmayacaktır. 

e) Kullanım: ALICI' nın Birbardaksu.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adı ve şifresini girmesi gerekmektedir. SATICI tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda herhangi bir ALICI' ya bu hizmeti vermekten vazgeçebilir. 

f) SATICI gerekli gördüğü durumlarda hiçbir bildirime gerek kalmaksızın fiyatlarında ve hizmet bicimlerinde değişiklik yapabilir.

MADDE 4 - TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

a) SATICI‘NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a1)SATICI Birbardaksu.com’ nin sürekli ve güvenli çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli olan teknik alt yapıyı kurarak, çalışmasını sağlar. 
a2) SATICI verilen siparişleri, mevcut stok ve lojistik imkanlarına göre ya da yurt dışından alınan hizmetlerin teslim süresi göz önünde bulundurularak proje ve siparişlerin hızlı bir şekilde ALICI' ya teslimini gerçekleştirmek için azami çaba gösterir. 
a3) Sipariş teslimlerinde SATICI adil bir sıra gözeterek ürün ve proje teslimi gerçekleştirecektir. Ancak SATICI' nın bilgisi dahilinde veya dışında oluşabilecek değişikliklerden SATICI sorumlu tutulamaz. 
a4) Bu sözleşme ile belirlenecek kredi kartları ile ilgili her türlü bilgi SATICI' nın güvenliğinde olup, bu bilgileri SATICI ne maksatla olursa olsun üçüncü kişiler ile paylaşamaz. 
a5) SATICI ALICIlerin satın aldığı hizmetleri ALICI' ya sağlamakla yükümlüdür. 
a6) SATICI ALICIlerinin aldığı yazılım, tasarım, lisans veya iadesi mümkün olmayan ürünlerde ALICI' nın isteyeceği değişiklik ve ek düzenlemeleri ek ücret mukabilinde yerine getirecektir. 

b) ALICI' NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 


a1) ALICI tarafından doldurulacak kayıt fo rmu ve her türlü bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından dolayı doğacak her türlü zarar ve ziyandan dolayı sorumlu olacağını ve bu hallerde ALICI' lık üyeliğinin SATICI tarafından tek taraflı olarak sona erdirileceğini; 
b2) Birbardaksu.com tarafından kendisine verilen şifrenin ilk kullanılmaya başlanıldığı andan itibaren derhal değiştireceğini, erişim ile ilgili şifre ve kod güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu şifre ve kod kullanılarak yapılan bütün işlemlerin ALICI tarafından yapıldığını , bu kod ve şifreyi kullanacak kişilerin ALICI tarafından yetkilendirildiğini; 
b3) Verilen siparişlerde SATICI' nın belirlediği kredi limitleri dahilinde ve satış şartlarına uygun olarak işlem yapabileceğini, eğer kredi limiti yetersiz veya yok ise kredi kartı ile ya da ürün tesliminde nakit olarak yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadan sipariş giremeyeceğini, bu işlemlerden dolayı SATICI’nın bütün zararlarını tazmin edeceğini; 
b4) Sisteme tanımladığı “Yönetic i Kullanıcı” veya kendi tanımladığı “kullanıcı” adıyla yapacağı tüm işlemlerden bizzat kendisinin kayıtsız şartsız sorumlu olacağını; 
b5) ALICI ’nin üye bilgilerinin üçüncü kişilerce öğrenilmesi sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı SATICI' nın sorumlu olmayacağını; 
b6) Servis kullanımı esnasında, kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese ileti lecek mesaj, bilgi ve belgelerden SATICI' nın sorumlu olmayacağını; 
b7) ALICI kullanım hakkını satın aldığı e-ticaret veya web sitesinin kullanımında yapacağı hatalardan ve veri silinmelerinden direkt kendisinin sorumlu olduğunu ; 
b8) ALICI SATICI ten satın aldığı e-ticaret ve web site yazılımlarını SATICI sunucularından hizmet almaya devam ettiği sürece kullanabileceği ve bu yazılımları ilk satın almada sadece ücret ödeyip sonraki yıllarda bir site lisans bedeli olarak bir yenileme bedeli ödemeden hosting satın alarak kullanmaya devam edebileceğini bilir. 
b9) ALICI SATICI ten satın aldığı e-ticaret ve web sitesi hizmetlerini, hosting hizmeti almadan devam edemez. Hosting süresi dolduğunda sitelerinin otomatikmen kapatılacağını ve yedeklerinin saklı tutulmayıp kayıtlardan silinmiş olduğunu bilir ve kabul eder. 
b10) ALICI SATICI ten e-ticaret ve web siteleri için aldığı yazılımlarının hiçbir şekilde ftb bilgilerinin, yazılım kodlarının kendisine verilmeyeceğini bilir ve kabul eder. 
b11) Birbardaksu.com’de sunulan hizmetlere SATICI tarafından belirlenen şartlar dışında yetkisiz bir şekilde girmemeye ve yazılımı hiçbir suretle değiştirmemeyi, bu kurallara uyulmaması halinde, SATICI' nın uğrayacağı zararları şimdiden tazmin etmeyi kabul ettiğini; 
b12) ALICI satın aldığı yazılımların versiyon yükseltme hakkının bulunmadığını ancak SATICI' nın belirleyeceği ücret karşılığında versiyon yükseltebileceğini bilir ve kabul eder 
b13) ALICI SATICI' nın web sitesinde yayımlanan e-ticaret veya web sitelerinin versiyonlarının özelliklerine göre satın aldığını almış olduğu seviye paketinde bulunmayan özellikleri talep edeceğinde ek ücret ödemesi gerektiğini bilir ve kabul eder. 
b14) ALICI satın aldığı web sitelerinde ayıplı veya eksik çalışan alanlar bulunursa bunu mesafeli sözleşmeler gereği 7 iş günü içinde yazılı bildirmediği halde ürünü sağlam ve kusursuz olarak almış sayılacaktır. 
b15) ALICI satın aldığı e-ticaret veya kurumsal web site yazılımlarının seviyelere göre desteklendiği ve ek hizmet isterse SATICI' nın belirleyeceği fiyat veya seviye geçişlerine uyacağını bilir ve kabul eder. 
b16) Diğer kullanıcıları rahatsız ve tehdit etmemeyi, genel ahlaka aykırı kanun dışı, kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici materyal ve bilgiler ile başkalarına ait bilgileri kayıt etmemeyi,yayımlamamayı, dağıtmamayı; 
b17) SATICI’in izni olmadan bu servislerde reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı, bu amaca yönelik tekliflerde bulunmamayı; 
b18) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Uluslar arası anlaşmalar ve kanunlara göre suç teşkil edecek mesaj ve dosyalar göndermemeyi Kabul ,beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5 - YETKİLER 
Bu sözleşme kapsamında SATICI aşağıdaki yetkilere kayıtsız ve şartsız sahiptir. 

a) SATICI Birbardaksu.com sitesinin çalışmasını geçici bir süre ile sınırlı olarak veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici süre veya tamamen durmasından dolayı ALICI üyelerinin veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zarardan hiçbir şekilde SATICI sorumlu olmayacaktır. 
b) Birbardaksu.com üzerinden satışa sunulan ürünlerin ya da hizmetlerin fiyatlarını, ürün özelliklerini, teslim şeklini ve teslim şartını belirlemeye ve değiştirmeye SATICI yetkilidir. Sipariş girildikten sonra SATICI yukarıda belirtilen değişiklikleri yapabileceği gibi sipariş iptali seçeneğini de kullanabilecektir. Sistem üzerinden yapılan satışlar tamamı ile SATICI’nın stok, kapasite ve yoğunluk yapısı ile sınırlıdır. SATICI siparişi aldıktan sonra bu siparişi iptal ederek ALICI' nın ödemiş olduğu tutarı cari hesabına iade eder. 
c) Bu sözleşme ve bu sözleşmeye ek sözleşmeler ile belirlenen kredi kartı kullanımı ile ilgili SATICI tek taraflı olarak her hangi bir kredi kartı kullanımını iptal etme hakkına sahiptir. 
d) SATICI sistem üzerinden almış olduğu siparişleri istediği kargo veya diğer taşıma araçları ile ALICI' ya ulaştırabilir. 
e) SATICI mevcut kredi limitleri yeterli, kredi kartı limiti onaylanmasına rağmen istediği takdirde ALICI' ya alışveriş yapma hakkını kaldırma yetkisine sahiptir. 
f) SATICI kendisine ait olan özel yazılımlarını, standart yazılımlarının (e-ticaret paketlerinin tek tek veya tümü, web sitesi yaılımlarının tek tek veya tümü , kontrol panelleri, toplumail programlarının ftp leri,) kodlarını ALICI ye hiçbir durumda vermez. Satışını yapmış olduğu e-ticaret ve web site hizmetleri ALICI ye satın alması ile sadece kullanım hakkı olarak sağlanır. 
g) ALICI ye sitelerin, yazılımların, programların, kodlarını SATICI sunucuları hariç hiçbir hosting firmasında tutmasına izin vermez. Bu ftb bilgilerine ALICINİN erişimini de kapalı tutar. 
h)Yazılımlar tamamen kendisine ait olduğunu ve bu yazılımların ALICI tarafından herhangi bir nedenle istenemeyeceği veya illegal yollardan elde edilmesinin suç olduğunu beyan eder. 
ı) SATICI ALICI' nın Birbardaksu.com dan başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu durumda geçiş yapılan web sitesinin içeriğinden ve güvenliğinden SATICI sorumlu değildir. 
j) İş bu sözleşme ALICI tarafından ,üyelik kaydı gerçekleştirilirken okunur ve kabul edilmiş sayılır. SATICI gerekli gördüğü ALICI' larından Yetkili imza sirküleri ile birlikte ıslak imzalı bir kopya talep eder ve böylece ALICI' ya imkanlar sağlanmaya başlanır. SATICI bu sözleşmeyi imzalamış veya daha önce imzalamış olup şifreyi kullanmaya başlamış olan ALICI' ların yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı ve sürekli olarak engelleyebilir. 
k) SATICI ALICIlerin sisteme girmiş olduğu kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam, v.b ticari amaçları için kullandırılması konusunda tam yetkilidir. 
l) SATICI Birbardaksu.com servislerinin güvenli, hatasız ve zamanında kullanımından, servis kalitesinden, doğru ve güvenilir sonuçlardan ve bu konudaki beklentileri taahhüt etmez. 
m) SATICI üyelerin dosyalarının saklanması için kendisinin uygun göreceği kota tahsisi yapabilir. Mevcut ihtiyaçlara göre bu kotalara artırma ve eksiltme hakkına şimdiden sahiptir. Ortamda bulunacak dosyaların saklanması, silinmesi, yedeklenmesi işleminden dolayı SATICI sorumlu değildir. 
n) SATICI gerekli görmesi halinde üyelik gerektirmeyen servisleri , üyelik gerektiren servisleri de üyelik gerektiren haline dönüştürebileceği gibi üyelik gerektiren servisleri de üyelik gerektirmeyen servisler haline dönüştürme hakkına sahiptir. İlave yeni servisler açabileceği gibi, mevcut servisleri ücretli hale getirebilir veya tamamen kullanımdan kaldırabilir.

MADDE 6 - KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ 

a) İş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda iki tarafta defter kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
b) Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak hesap uyuşmazlıklarında SATICI' nın Ticari defter kayıtları ve yanı sıra her türlü dijital kayıtlar esas alınır.

MADDE 7 - GİZLİLİK ALICI 

Sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden iki yıllık süre içerisinde Birbardaksu.com sistemi ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder. SATICI, ALICI' nın bu bilgileri üçüncü kişilere ve kuruluşlara verildiğinin tespit edilmesi halinde, üyelik sözleşmesini derhal iptal edeceğini, ALICI bu nedenle SATICI' nın uğrayacağı bütün zararları kayıtsız şartsız tazmin edeceğini şimdiden kabul eder.

MADDE 8 - ÜRÜN TESLİMATI 

a) SATICI Birbardaksu.com adresinde ALICIsini kullanımına sunduğu tüm ürünleri mümkün olacak en kısa sürede teslim etmeye azami gayret eder. Yurtdışı ya da diğer unsurlara bağlı olarak meydana gelecek olan gecikme ya da işlem iptallerinde SATICI herhangi bir sorumluluk altına girmeyeceğini peşinen beyan eder ve ALICI teslim almadığı ürünler için gecikmelerden dolayı SATICI i sorumlu tutamaz. SATICI .birbardaksu.com adresinden ALICI' nın siparişlerinin online teslim eder ve e-posta ile ALICI' ya bildirir. ALICI' ya ulaşmayan e-postalardan SATICI sorumlu tutulamaz ve ALICI siparişlerini .birbardaksu.com adresinden takip edeceğini kabul eder. SATICI' nın sağadığı hizmetlerin yenileme dönemlerinde ALICI' nın belirttiği otomatik yenileme esasları kredi yetersizliği ya da kayıtlı kredi kartlarının onay vermemesi durumunda SATICI tarafından uygun görüldüğünde iptal edilebilir. Web projelerinin teslimi ALICI' nın göreceği şekilde demo adreslerinde yayına alınır. SATICI' nın uygun gördüğü ödeme ve diğer şartlar yerine getirildiğinde projeler talep edilen web alanlarında yayına alınacaktır. 
b) Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan ALICIlerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı SATICI, ALICI' ya verilen hizmetlerin tümünü, e-mail, web, ftp hesaplarının tamamını durdurma hakkını saklı tutar. Bu durumun devam süresince ALICI adına e-mail, web, ftp erişimleri yapılamaz ve ALICI' ya ait e-mail hesapları durdurularak gelen e-mailler geri çevrilir. 
c) İADE ; Üyeler web adresi ve domain name, hosting, sunucu kiralama, web tasarımı, e-ticaret yazılımı ve diğer tüm yazılımsal ürünler ve benzeri gibi kişiye has düzenlenen hizmetlerin iadesini Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Yönetmeliğ in 8. maddesi uyarınca talep edemez.

MADDE 9 - ÖDEME ORGANLARININ KULLANIMI VE KOŞULLAR 

a) ALICI Birbardaksu.com adresinde kullandığı kredi kartlarının ve diğer ödeme bilgilerinden kayıtsız şartsız sorumludur. , 
b) SATICI şüpheli gördüğü tüm ödemeleri ve kredi kartı çekim işlemlerini iptal edebilir ve ALICI' nın tüm hizmetlerini durdurma hakkını saklı tutar. 
c) Ödeme işlemleri yapılmayan tüm hizmetler SATICI tarafından duraklatılır ve gecikmiş ödemelerde farklı fiyat politikası uygulanacağını ALICI bilir. 
d) ALICI Birbardaksu.com adresindeki kredi kartı bilgilerinin kayıt edilmesine ve bu bilgilerin ALICI' nın hizmetlerinin yenilenmesinde kullanılmasına peşinen müsade eder. 
e) ALICI' nın kayıtlı kredi kartı bilgileri bir havuzda toplanmaz ve 3. Şahıslarla her ne koşulda olursa olsun paylaşılmayacağını SATICI beyan eder. 
f) Elektronik ortamda oluşturulan mail order ve kredi kartı ödemelerindeki bilgilerin doğruluğunu ALICI taahüt eder. Bilgilerin yanlış olması durumunda doğacak zararları ve hizmetlerin haber vermeden durdurulacağını bilir ve kabul eder. 
g) ALICI' ya sunulan ödeme organlarını SATICI dilediği zaman değiştirebilir ya da ALICI' nın kullanımına kapatabilir.

MADDE 10 - VERGİLENDİRME 

SATICI' nın Birbardaksu.com üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye’de mevcut Vergi kanunlarına göre vergilendirilecektir. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ve ihracata dayalı satışlar bu sistem üzerinden yapılmayacaktır. Vergi Kanunlarında ileride çıkabilecek tüm değişiklikler kendiliğinden bu sözleşme kapsamında hüküm ifade edecektir. Vergi Kanunları uyarınca ALICI ‘nin kayıt düzeni ile ilgili sorumlulukları kendilerine ait olacaktır.

MADDE 11 - TEBLİGAT ADRESİ 

Tarafların bu sözleşmede yazılı adreslerine yapılacak tebligatlar geçerlidir. Bu adreslerde bir değişiklik olması halinde adres değişikliği yapan taraf diğer tarafa yeni adresini yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bunun yapılmaması halinde eski adrese yapılacak tebligatlar kanunen geçerlidir.

MADDE 12 - MÜÇBİR SEBEPLER 

Tabii afetler (deprem,sel vb) yangın,salgın hastalık, grev, lokavt, sivil ve askeri idare kısıtlamaları, ihtilal, isyan, dahili kargaşa, ambargo gibi tarafların kontrolü dışında gelişen olaylar müçbir sebep olarak kabul edilir. Müçbir sebep oluşması halinde maruz kalan taraf diğer tarafı gecikmeksizin haberdar edecek ve taraflar nasıl hareket edileceği konusunda birlikte karar verecekler.

MADDE 13 - UYGULANACAK HÜKÜMLER 

Bu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün ihtilaflarda öncelikle sözleşme hükümleri, bu sözleşmede bulunmayan hükümlerde ise TC kanunları (TTK,BK,MK,HUMK ve diğerleri) uygulanacaktır.

MADDE 14 - YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ 

İş bu sözleşmeden dolayı doğacak bütün ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olacaktır.

MADDE 15 - YÜRÜRLÜLÜK 

ALICI Birbardaksu.com adresine üye olurken bu sözleşmeyi kabul ettiğini beyan eder ve bu sözleşme bu andan itibaren yürürlüğe girer. SATICI gerekli gördüğü zaman bu sözleşmeyi ALICI' nın imzalamasını ve SATICI yetkililerine ulaştırmasını talep eder.

 

Müşteri destek ekibimiz sorularınızı cevaplamak için burada. Bize herşeyi sorabilirsiniz. WhatsApp ile size anında dönüş yapılacaktır.
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?