Garanti ve İade Şartları | Bir Bardak Su
Garanti ve İade ikon

Garanti ve İade Şartları

GARANTİ ŞARTLARI
1- Garanti Süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2- Garanti süresi içerisinde (2 yıl), kullanım hatalarından kaynaklı hasar ve arızalar, voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, ürünün müşteriye tesliminden sonraki nakliye, taşıma sırasında oluşan hasar, arızalar ürünün kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamına dahil değildir. Ürünlerimizin arıza giderimi veya parça değişimi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen yetkili servise aittir.
3- Tüketicinin bu haklardan ücretiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı: işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
4- Tüketici, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın, garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
5- Malın tamir süresi 20 iş gününü, geçemez Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
6- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilirler.
8- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
9- Basınç düşürücü kullanılmayan cihazlar garanti kapsamına dahil değildir.
10- 3 barın altındaki su basıncının olduğu hallerde pompasız cihazların kullanımı uygun değildir. 7 barın üzerinde ise basınç düşürücü olmadan arıtma cihazını kullanmak uygun değildir. Kulanım durumunda her iki şarttada cihazlarda oluşabilecek hasar ve verimsizlikler garanti kapsamı dışındadır.
11- Yetkili teknik servis tarafından montajı yapılmayan ve devreye alınmayan ürünler garanti kapsamı dışındadır.
12- Garanti kapsamı taleplerinde ürünün faturası ve yetkili servis tarafından doldurulmuş servis formu (Montaj ve devreye alma ) ibrazı zorunludur, ibrazı yapılmayan ürünler garanti kapsamı dışındadır.

KANUNUN 11. MADDESİNDEKİ TÜKETİCİYE SAĞLANAN SEÇİMLİLİK HAKLARI
1-Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

  • Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
  • Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,,
  • Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
  • İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlilik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

2- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşıda kullanabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
3- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması hâlinde,

  • Garanti süreci içerisinde tekrar arızalanması,,
  • Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  • Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında,

Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı böyle durumlarda tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı mütselsilen sorumludur.

TÜKETİCİLERİN ŞİKAYET VE İTİRAZLARI KONUSUNDAKİ BAŞVURULARI

  • Satıcı Tarafından Garanti Belgesinin Verilmemesi Durumunda, Tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne Başvurabilir.
  • Tüketici Garantiden Doğan Haklarının Kullanılması İle ilgili Olarak Çıkabilecek Uyuşmazlıklarda Yerleşim yerinin Bulunduğu veya Tüketici işleminin Yapıldığı Yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine Başvurabilir.
Müşteri destek ekibimiz sorularınızı cevaplamak için burada. Bize herşeyi sorabilirsiniz. WhatsApp ile size anında dönüş yapılacaktır.
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?